KATALOG

Členství v katalogu PODNIKATELKY.ONLINE

Posláním projektu Podnikatelky.online je spojit své síly, znalosti, zkušenosti a společně tak měnit svět :)

Cílem katalogu Podnikatelky.online je propojení podnikatelek, které mají vlastní služby, projekty, produkty. Zviditelnění, vzájemná podpora a spolupráce.

Podmínky členství v Katalogu PODNIKATELKY.ONLINE

1.   Členství je platné vždy na 1 rok od okamžiku zaplacení. 

2.   Před skončením předplaceného období budete s dostatečným předstihem vyzváni k úhradě dalšího období. Pokud po této výzvě své členství úhradou neprodloužíte, zanikne Vaše členství posledním dnem předplaceného období, a Vaše prezentace v katalogu bude zrušena, žádná výpověď členství není nutná.

3.   Členstvím v katalogu se k ničemu nezavazujete. Jde pouze o vaši prezentaci. 

4.   Členství v katalogu může být ukončeno na vlastní žádost klientky nebo neuhrazením členství. 

5.    Zánikem členství zaniká i prezentace v katalogu, která bude vymazána bezprostředně poté, co zanikne členství.

6.    V případě zániku členství nemá členka nárok na vrácení již zaplacené platby či její poměrné části.

7.    S členstvím je spojena vaše prezentace v Katalogu.

8.    Prezentace bude uveřejněna v Katalogu nejdéle do 7-mi pracovních dnů ode dne připsání Vaší platby za členství, a dále za podmínky, že jste vyplnila registrační formulář a dodala všechny potřebné podklady pro vytvoření prezentace.

9.    Prezentaci lze upravovat na vaši žádost. Stačí poslat email s požadavky na změnu na mailovou adresu katalog@podnikatelky.online a do předmětu uvést změna prezentace v Katalogu.

5.    Svoji prezentaci v Katalogu můžete v průběhu přeplaceného období kdykoliv zrušit, a to písemným oznámením. Zrušením prezentace Vám nevzniká nárok na vrácení platby či její poměrné části.

6.    Za veškeré údaje uvedené v prezentaci nese odpovědnost členka, o jejíž prezentaci se jedná. Autorka projektu za ně nenese žádnou odpovědnost.