PODMÍNKY ČLENSTVÍ V BUSINESS KLUBU PODNIKATELKY.ONLINE

Členství v klubu PODNIKATELKY.ONLINE

Klub je vytvořen speciálně pro ženy.

Propojujeme v něm business strategie, které jsou pro úspěšné podnikání potřeba s naší jedinečnou ženskou energií.

Členkou klubu se může stát každá žena, podnikatelka, manažerka, která chce rozvíjet svoje podnikání, navazovat nové kontakty a záskávat aktuální informace z různých oborů. Cílem  je vzájemná podpora, motivace, inspirace a především spolupráce žen.

Podmínky členství v Klubu PODNIKATELKY.ONLINE

1.   Členství je platné vždy na 1 měsíc/3 měsíce/ 1 rok od okamžiku zaplacení dle zvolené varianty.

2.   Před skončením předplaceného období budete s dostatečným předstihem vyzváni k úhradě dalšího období. Nebo bude automaticky strháváno z vaší karty, pokud jste tak zvolili. Pokud po této výzvě své členství úhradou neprodloužíte, zanikne Vaše členství posledním dnem předplaceného období, a Vaše přístupy do klubu budou zrušeny. V případě automatického prodlužování členství, je nutné napsat e-mail na asistentka@petratrnkova.cz a poté bude vaše členství zrušeno a automatické platby se ukončí.

3.   Členstvím v klubu se k ničemu nezavazujete. Jde pouze o vaši dobrovolnou aktivitu. Abyste si však vzali z klubu co nejvíce hodnoty, zapojujte se aktivně do dění v klubu. Do diskusí, tréninků i dalších aktivit. 

4.   Členství v klubu může být ukončeno na vlastní žádost klientky nebo neuhrazením členství. 

5.    Zánikem členství zaniká i přístup do klubu a všech souvisejících aplikací, modulů, tréninků. 

6.    V případě zániku členství nemá členka nárok na vrácení již zaplacené platby či její poměrné části.

7.    S členstvím je spojena vaše aktivita v klubu a na klubových akcích.

8.    Přístup do klubu získáte ihned po úhradě členství.

9.   Za správné využití know-how, strategií, informací a dalších tipů v klubu nese odpovědnost členka. Autorka projektu za ně nenese žádnou odpovědnost.

Opakovaná platba - 30 dní / 90 dní / 1 rok

V případě, že předmětem koupě je členství  v "Business klubu Podnikatelky.online" s pravidelným 30 denním / 90 denním / ročním členským poplatkem, využívá poskytovatel k úhradě členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní / 90 dní / 365 dní (včetně datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, přes kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu .

14denní trial s navazující opakovanou fixní platbou

V případě, že předmětem koupě je členství v "Business klubu Podnikatelky.online" ve 14ti denní trial verzi, pokud uživatel své členství během 14 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), na uhrazení kterého využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedený při objednávce členství a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, přes kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v "Business klubu Podnikatelky.online".

Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného měsíčního poplatku i způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované strhávání plateb. V případě, že vyplníte objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašleme vám do 2 pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o založení opakované platby, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného ve vaší objednávce. Zároveň vždy 7 dní před automatickým stržením platby je kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může kupující opakované platby zrušit.

Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby

Své členství v "Business klubu Podnikatelky.online" může kupující kdykoli ukončit k tomu určeným formulářem v online členské sekci, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese asistentka@petratrnkova.cz Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek se nebude nadále z platební karty strhávat. Ukončením členství v klubu se kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) deaktivován.