Petra Iserová

Jsem inspirátorkou, motivátorkou a průvodkyní v oblastech Mysli, Ducha a Těla

Pomáhám lidem dostat život do rovnováhy. Učím je postupnými kroky nalézt příčiny jejich obtíží a možnosti jejich odstranění. Díky tomu mohou prožívat radostnější a naplněnější život a stát se jeho tvůrcem...

Pomáhám lidem poodhrnout závoj situací, které k sobě v životě přitahují a nejsou s nimi v souladu. Někdy se tyhle situace doslova opakují. Spolupracuji s lidmi, kteří cítí potřebu toto změnit. Pomáhám jim uvidět možné příčiny tohoto dění a předávám jim funkční nástroje, jak z těchto situací odejít, tedy změnit je. Pomocí těchto kroků jsou schopni změnit svůj život.